Text this: Speeches of Hon. Stephen A. Douglas, of Illinois :